ZRUŠENÍ VÝROČNÍ SCHŮZE

V Plzni, dne 25.11.2021
Vážení kamarádi, členové Military Car Clubu Plzeň,
po zvážení všech okolností v souvislosti s vývojem „COVID“ a opatřeních vlády ČR jsem nucen Vám po poradě s Výborem klubu a Kontrolní komisí oznámit zrušení plánované Výroční schůze našeho klubu v termínu 3.12.2021.
Náhradní termín Výroční schůze stanovíme ihned jak nám to pravidla a situace kolem COVID umožní. Po letošní zkušenosti s Covid doufáme, že Výroční schůzi bude možné svolat v březnu pokud ne tak co nejdříve jak to jen bude možné.
Celou věc jsme poctivě diskutovali a to především proto, že máme na Výroční schůzi volit nového předsedu našeho klubu a plánujeme změnu stanov o rozšíření Výboru o dva členy. Samozřejmě budeme volit i členy Výboru, Kontrolní a Testační komise.
Naše rozhodnutí o zrušení Výroční schůze nebylo snadné, ale věříme, že vzhledem k plánovaným volbám bude lepší, pokud se schůze uskuteční za přítomnosti co největšího počtu členů. Což v dnešní situaci není bohužel možné (očkovaní/neočkovaní, testy atd.). Zvažovali jsme i volbu korespondenční, ale to nám vzhledem k důležitosti volby nepřišlo jako vhodné a po konzultaci s notářem asi těžko realizovatelné.
Vážení členové, věřím že jste všichni v pořádku a těším se na viděnou.
Rudolf Bayer předseda výboru

Smuteční oznámení

Vážení kamarádi, opustil nás dlouholetý člen našeho klubu pan František Malotín. Prosím vzpomeňte na něho.

R.I.P. Earl Ingram

Ahoj všem,

 

v příloze Vám zasílám smutnou informaci o úmrtí veterána 2nd. Infantry division US Army, naše přítele Earla Ingrema. Prosím Ty z Vás, kteří se zúčastní pořádané pietní vzpomínky, aby mě dali obratem informaci, abych mohl zorganizovat potřebné souvislosti s přihlédnutím k počtu účastníků a historických vozidel.

 

Věřím, že se sejdeme v důstojném počtu.

 

Ahoj

 

Ruda Bayer

PŘIPOMÍNÁME

Ve středu 8.9. od 18:00 proběhne klubová schůze.

KOUT BUDE!

Jídlo, pití a vodu musí zajistit každý sám, připraveno bude pouze pivo, na vyjížďce bude platit to samé(tam teda pivo bude jen pro neřidiče). Setkání se bude řídit dle platného usnesení vlády ČR. Těšíme se !