ZRUŠENÍ VÝROČNÍ SCHŮZE

V Plzni, dne 25.11.2021
Vážení kamarádi, členové Military Car Clubu Plzeň,
po zvážení všech okolností v souvislosti s vývojem „COVID“ a opatřeních vlády ČR jsem nucen Vám po poradě s Výborem klubu a Kontrolní komisí oznámit zrušení plánované Výroční schůze našeho klubu v termínu 3.12.2021.
Náhradní termín Výroční schůze stanovíme ihned jak nám to pravidla a situace kolem COVID umožní. Po letošní zkušenosti s Covid doufáme, že Výroční schůzi bude možné svolat v březnu pokud ne tak co nejdříve jak to jen bude možné.
Celou věc jsme poctivě diskutovali a to především proto, že máme na Výroční schůzi volit nového předsedu našeho klubu a plánujeme změnu stanov o rozšíření Výboru o dva členy. Samozřejmě budeme volit i členy Výboru, Kontrolní a Testační komise.
Naše rozhodnutí o zrušení Výroční schůze nebylo snadné, ale věříme, že vzhledem k plánovaným volbám bude lepší, pokud se schůze uskuteční za přítomnosti co největšího počtu členů. Což v dnešní situaci není bohužel možné (očkovaní/neočkovaní, testy atd.). Zvažovali jsme i volbu korespondenční, ale to nám vzhledem k důležitosti volby nepřišlo jako vhodné a po konzultaci s notářem asi těžko realizovatelné.
Vážení členové, věřím že jste všichni v pořádku a těším se na viděnou.
Rudolf Bayer předseda výboru

    Napsat komentář