Puťák 2020- REGISTRACE + informace

Ahoj,

Kdo z členů i nečlenů by se rád zůčastnil puťáku 2020 registrujte se na tomto odkaze :

 

https://forms.gle/yzH1ZPBm4vxaux7FA

REGISTRACE KONČÍ 20.5.2020 v 19:45

Informace o akci :

Termín : 3.7.- 12.7.

Začátek – sraz pátek 3. července kemp Santa Barbara (Kutná Hora) http://campingsantabarbara.cz/

 

Konec – rozchod neděle 12. července kemp U roštěnky (Telč) https://www.urostenky.cz/

 

DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ POZNÁMKY:

TREKY – počítáme se 2-3 nenáročnými pěšími cestami – pro zájemce o opravdu náročnou variantu, po které skutečně přešli partyzáni ze Slovenska na Moravu – mohou si to zkusit (my nejdeme) – viz itinerář.

UBYTOVÁNÍ – většinou kempy, ale pokud bude hezky tak některý den možná na divoko. Když budete zlobit, ubytujeme nás ve Vrběticích – Štěpánka tam má kamarádku, která drží dosud neodminované pastviny.

DÉLKA DENNÍCH ETAP – jen přesun z Hor Kutných na Moravu bude celodenní. Ostatní etapy jsou cca 50 – 70 km denně.

 

DOTAZY Štěpánka Soukupová 724 333 332, ssou@post.cz

 

Milí kamarádi,

 

letošní vandr nás zavede (pokud se život vrátí do starých kolejí) do malebných krajů severní Moravy, Beskyd, Javorníků, Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů. Protože jsme Military Car Club, pojedeme a také půjdeme hlavně po stopách druhé světové války, která právě zde zanechala nesmazatelné stopy. Pevně doufáme, že kromě toho spolu strávíme krásný letní čas a vzhledem k plánovaným kilometrům a horským prémiím také prověříme naše stroje.

 

Pár slov úvodem:

 

Válečné události na Moravě byly nesmírně dramatické a četné. Není v našich silách navštívit všechna místa, kde se událo něco zajímavého, důležitého v souvislosti s odbojem, partyzánským hnutím nebo postupem armád. Proto bylo pro nás těžké vybrat jen několik zastavení, neboť všichni vlastenci, kteří se do protinacistického hnutí zapojili by si zasloužili naši pozornost a úctu.

 

Čím se dění v průběhu války zde lišilo od událostí na ostatních územích naší vlasti, vyplývá z následujícího:

 1. Region byl v podstatě etnicky český/moravský – podpora odboji měla od počátku války velkou podporu obyvatel.
 2. Horské a podhorské oblasti skýtaly vzhledem k řidšímu zalidnění, velkému množství lesů a horskému charakteru dobré možnosti úkrytů pro odbojáře a partyzány. Bojovaly zde skupiny organizované ze západu i z východu.
 3. Jedná se o oblast na hranici se Slovenskem, které bylo dlouho tranzitním státem pro mnoho utečenců – ať českých ilegálů nebo utečenců jiných národů, kteří tudy přecházeli na východ ze zajetí, nuceného nasazení apod. Činnost prvních odbojových skupin tedy spočívala hlavně v pomoci lidem na útěku. Hranice se stala ještě více horkou po vypuknutí SNP – na Slovensko odcházeli vlastenci na pomoc povstalcům, po porážce povstání přecházeli partyzáni za novými úkoly zpět do protektorátu.
 4. Morava byla mnohem více postižena postupem fronty než Čechy. V oblasti Opavy a Ostravy byla svedena největší bitva na našem území (Ostravská operace), do které, jak jistě víte, se významně zapojily i jednotky 1. čs. armádního sboru. Další části  Svobodovy armády svedly těžké boje o hřebeny Javorníků, než se jim přes Papajské sedlo podařilo vstoupit na území Moravy.

 

Jaké události budeme stopovat:

 

 1. Frontové boje Ostravské operace – navštívíme muzeum Ostravské operace v Hrabyni, vojenský hřbitov v Ostravě
 2. Čs. opevnění – areál v Hlučíně-Darkovičkách a stihneme-li to i jedinou dostavěnou dělostřeleckou pevnost Smolkov.
 3. Čs. odboj – ve Vsetíně si připomeneme jednoho z největších hrdinů čs. odboje, geniálního vynálezce, starostu Vsetína Josefa Sousedíka a činnost jeho odbojové skupiny.

Navštívíme rodiště Josefa Valčíka ve Smolině u Valašských Klobouků.

 1. Partyzánské hnutí na Moravě

Od podzimu 1944 na Moravě působilo mnoho partyzánských skupin. V souvislosti s blížící se frontou plnily skupiny různé úkoly – organizátorské (organizace a sjednocení odboje, příprava na národní povstání), zpravodajské, diverzní, politické.

Budeme se věnovat hlavně největší partyzánské skupině na našem území – 1. čs. partyzánské brigádě Jana Žižky, neboť pod její velení byla sjednocena většina českých odbojářů a jednotlivých samostatně působících partyzánských skupin v oblasti. V květnu 1945 bylo v ní evidováno 1800 osob 21 národností. Brigáda provedla 89 přepadů četnických stanic, 61 přepadů železničních transportů, 52x přerušila železniční dopravu. Provedla 151 destrukcí telegrafního a telefonního spojení, 59 přepadů kolon německých a maďarských vojsk. Zaútočila na 89 posádek, stanovišť a hlídek německé branné moci. Cena svobody byla vysoká – přes 600 partyzánů a jejich pomocníků padlo, bylo umučeno a popraveno, mnoho usedlostí vypáleno. Navštívíme hrob velitele brigády kpt. Ušiaka v Čeladné, po stopách brigády přejdeme či přejedeme přes hory ze Slovenska na Moravu, zastavíme se na klíčových místech historie skupiny a půjdeme partyzánskými chodníčky, ukážeme Vám několik partyzánských úkrytů (Čertův mlýn, Kněhyně, Santov, obce Hošťálková, Liptál, Prlov, bunkry Pod Vysokým Grůňom, na Vartovně, u Prlova). Pokloníme se památce odbojářů, kteří za pomoc partyzánům zaplatili cenu nejvyšší – odbojáři z Čeladné, Prostřední Bečvy, Růžďky, Juříčkova mlýna, Prlova, Ploštiny.

Navštívíme také místa související s osudy londýnských paravýsadků Wolfram (Morávka) a Clay-Eva (Hostišová).

 1. Letecká bitva nad Slavičínem – muzeum letecké bitvy ve Slavičíně
 2. Krom toho se pokusíme sehnat krásné počasí, neboť v plánu je noc v oblasti Beskydské tmavé oblohy (pro zájemce).

 

S aktuálním partyzánským pozdravem DO HŐR, CHLAPCI, DO HŐR!

Štěpánka + Páca + Honza

 

 

  Napsat komentář