Testace historických vozidel

TECHNICKÁ KONTROLA HISTORICKÉHO VOZIDLA – TZV. RETESTACE, prodloužení platnosti TP na dalšÍ 2 Roky

 • Jednou za 2 roky (každý sudý) bude vyhlášen tzv. testační den, který budou uvedeny v ročním plánu akcí MCC Plzeň
 • je samozřejmostí, že majitel historického vozidla se na testační den dostaví i se svým vozidlem (v případě že vlastní více vozidel, tak přijede s jedním a stav ostatních doloží aktuální fotografií – barevnou vytištěnou)
 • kdo se nezúčastní testovacího dne, dopraví vozidlo na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla a zde bude vozidlo zkontrolováno, nebo dle dohody Klubové testační komise a majitele vozidla přijede komise na dohodnuté místo a zde provede kontrolu vozidla. Prodloužení platnosti TP není v tomto případě provedeno na místě, tak jako na testačním dnu, ale prodloužený TP bude zaslán zpět na adresu majitele poštou do 14 dnů.
 • níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

POPLATKY ZA TESTOVÁNÍ (RE-TESTACE):

Člen MCC Plzeň

700,- Kč (včetně poplatků Federace HV a MCC Plzeň)

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u MCC Plzeň)

1100,- Kč (včetně poplatků Federace HV a MCC Plzeň)

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u jiné testační komise)

1500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

 

V případě že se TP prodlužuje v termínu mimo testační den, bude k celkovému poplatku za testování připočítáván paušální poplatek 500,- Kč (bez ohledu na počet vozidel)

Doklady které je nutné mít sebou na testační den:

 • TP (zelená knížka)
 • vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem. Na protokolu je nutné mimo jiné uvést také Číslo protokolu o testování historického vozidla (tj. prvotní testovaní – číslo začíná 10-XXXX). Pro vozidla o celkové hmotnosti na 7,5 t a vozidla s povolenou konstrukční rychlostí vyšší jak 125 km/hod je nutné doložit protokol z STK (tzv. STK na vyžádání)
 • Majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, ale u jiné testační komise, musí doložit originál Protokolu o testování historického vozidla. (Tato podmínka se nevztahuje na vozidla jejichž TP již v minulosti testační komisi MCC Plzeň prodlužovala)
 • Testační komise MCC Plzeň spolu s Krajskou testační komisí a jejím předsedou si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení (re-testaci) TP mimo jiné z těchto důvodů

a/ vozidlo zjevně není zpúsobilé silničního provozu (nefunkční brzdy, zjevný únik provozních náplní a PHM, nadměrné vůle v řízení, nefunkční osvětlení, ojeté pneu, poškozená skla a pod.) a nebo jeho stav není v souladu s požadavky na historické vozidlo (barva, stav karosérie, stav interieru, stav čalounění)
b/ majitel se dostaví na testační den bez vozidla (pokud tak nebude po předchozí domluvě) a bez aktuílních fotografií (pokud je vlastníkem více vozidle)
c/ majitel vozidla odmítne zaplatit požadovaný poplatek (viz výše)
d/ majitel nedodá vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem, nebo popřípadě protokol z STK
e/ majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, nedoloží originál Protokolu o testování historického vozidla

Protokol o technické prohlídce historického vozidla FKHV_2018

TESTACE HISTORICKÉHO VOZIDLA – NOVÁ TESTACE

Žadatel musí předložit:

 1. Vyplněný a odbornou dílnou potvrzený Protokol o technické prohlídce
  Dokument ke stažení výše.
 2. Požadované fotografie
  – Osobní nebo nákladní automobil, motocykl s bočním vozíkem, přívěs, vlek……5x levo-přední + 5x pravo-zadní fotografii 6 x 9 cm.
  – Motocyklu 5x levostranný pohled+ 5x pravostranný pohled rozměru 6 x 9 cm.
  (5+5 kusů fotografií je minimální počet, další fotografie 1+1 jsou nutné pro dopravní úřad na nový TP).
 3. Peníze dle níže uvedené klubové směrnice
 4. Následující údaje
  – rok výroby vozidla
  – jméno majitele
  – adresa majitele
  – rodné číslo majitele
  – druh vozidla (motocykl, osobní auto, nákladní auto, přívěs, návěs……..)
  – tovární značka a typ
  – číslo karoserie
  – typ motoru, pokud není originál původní
  – ostatní údaje budou získány telefonicky, nebo osobní návštěvou žadatele u Testační komise

– pro potřebu registrace Historického vozidla (dále jen HV) je majitel povinen dopravit HV na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla, kde bude provedena prohlídka HV, nebo
– dle dohody Klubové testační komise a majitele HV přijede komise na dohodnuté místo a zde provede prohlídku HV. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise
– níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (nové registrace):

Člen MCCP
2500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

Nečlen MCCP
4500,- Kč (včetně poplatků Federace a MCC Plzeň)

 

Od 15.4.2019 po spuštění online systému nových registrací bude zaveden další poplatek 350,- Kč za online vygenerování tzv. Unikátního čísla testačního protokolu, který hradí žadatel o testování

Klubová testační komise

Libor Matějka – předseda klubové komise a člen krajské testační komise
Martin Dlouhý
Miroslav Kubeš
Rudolf Bayer

Kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách v sekci Kontakt