Certifikát přátelství

Testace historických vozidel

Roční technická kontrola historického vozidla - tzv. retestace

  • každý rok bude vyhlášen tzv. testační den, který budou uvedeny v ročním plánu akcí MCC Plzeň
  • je samozřejmostí, že majitel historického vozidla se na testační den dostaví i se svým vozidlem (v případě že vlastní více vozidel, tak přijede s jedním a stav ostatních doloží aktuální fotografií – barevnou vytištěnou)
  • kdo se nezúčastní testovacího dne, dopraví vozidlo na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla a zde bude vozidlo zkontrolováno, nebo dle dohody Klubové testační komise a majitele vozidla přijede komise na dohodnuté místo a zde provede kontrolu vozidla. Prodloužení platnosti TP není v tomto případě provedeno na místě, tak jako na testačním dnu, ale prodloužený TP bude zaslán zpět na adresu majitele poštou do 14 dnů.
  • níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

 


Poplatky za testování (roční re-testace):

Člen MCC Plzeň

300,- Kč – krajská testační komise

250,- Kč – klubová testační komise (MCC)

550,- Kč - Celkem

 

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u MCC Plzeň)

300,- Kč – krajská testační komise


500,- Kč – klubová testační komise (MCC)

800,- Kč - Celkem

 

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena v jiném klubu, nebo v jiném kraji)


600,- Kč – krajská testační komise


700,- Kč – klubová testační komise (MCC)

1300,- Kč Celkem

 

V případě že se TP prodlužuje v termínu mimo testační den, bude k celkovému poplatku za testování připočítáván paušální poplatek 500,- Kč (bez ohledu na počet vozidel)

 

Doklady které je nutné mít sebou na testační den:

  • TP (zelená knížka)
  • vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem. Na protokolu je nutné mimo jiné uvést také Číslo protokolu o testování historického vozidla (tj. prvotní testovaní – číslo začíná 10-XXXX). Pro vozidla o celkové hmotnosti na 7,5 t a vozidla s povolenou konstrukční rychlostí vyšší jak 125 km/hod je nutné 1x za dva roky doložit protokol z STK (tzv. STK na vyžádání)
  • Majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, ale u jiné testační komise, musí doložit originál Protokolu o testování historického vozidla. (Tato podmínka se nevztahuje na vozidla jejichž TP již v minulosti testační komisi MCC Plzeň prodlužovala)
  • Testační komise MCC Plzeň spolu s Krajskou testační komisí a jejím předsedou si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení (re-testaci) TP mimo jiné z těchto důvodů

a/ vozidlo zjevně není zpúsobilé silničního provozu (nefunkční brzdy, zjevný únik provozních náplní a PHM, nadměrné vůle v řízení, nefunkční osvětlení, ojeté pneu, poškozená skla a pod.) a nebo jeho stav není v souladu s požadavky na historické vozidlo (barva, stav karosérie, stav interieru, stav čalounění)
b/ majitel se dostaví na testační den bez vozidla (pokud tak nebude po předchozí domluvě) a bez aktuílních fotografií (pokud je vlastníkem více vozidle)
c/ majitel vozidla odmítne zaplatit požadovaný poplatek (viz výše)
d/ majitel nedodá vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem, nebo popřípadě protokol z STK
e/ majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, nedoloží originál Protokolu o testování historického vozidla

Testace historického vozidla - nová testace

Žadatel musí předložit:

1. Vyplněný a odbornou dílnou potvrzený Protokol o technické prohlídce
Dokument ke stažení výše.
2. Požadované fotografie
- Osobní nebo nákladní automobil, motocykl s bočním vozíkem, přívěs, vlek......6x levo-přední + 6x pravo-zadní fotografii 6 x 9 cm.
- Motocyklu 6x levostranný pohled+ 6x pravostranný pohled rozměru 6 x 9 cm.
(6+6 kusů fotografií je minimální počet, doporučujeme pro jistotu nějaké fotografie navíc).
3. Peníze dle níže uvedené klubové směrnice
4. Následující údaje
- rok výroby vozidla
- jméno majitele
- adresa majitele
- rodné číslo majitele
- druh vozidla (motocykl, osobní auto, nákladní auto, přívěs, návěs........)
- tovární značka a typ
- číslo karoserie
- typ motoru, pokud není originál původní
- ostatní údaje budou získány telefonicky, nebo osobní návštěvou žadatele u Testační komise

- pro potřebu registrace Historického vozidla (dále jen HV) je majitel povinen dopravit HV na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla, kde bude provedena prohlídka HV, nebo
- dle dohody Klubové testační komise a majitele HV přijede komise na dohodnuté místo a zde provede prohlídku HV. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise
- níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (nové registrace):

Člen MCCP
1.200,- Kč – krajská testační komise
1.200,- Kč – klubová testační komise (MCCP)
---------------------------------------------------------------
2400,- Kč Celkem

Nečlen MCCP
1.200,- Kč – krajská testační komise
3.000,- Kč – klubová testační komise (MCCP)
---------------------------------------------------------------
4.200,- Kč Celkem

Klubová testační komise

Libor Matějka - předseda klubové komise a člen krajské testační komise
Martin Dlouhý
Miroslav Kubeš
Rudolf Bayer

Kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách v sekci Kontakt

2012 © Military Car Club, Plzeň. Vyrobilo studio WEB&DTP. Aktualizace 20. 3. 2019