Inspection of historic vehicles

Roční technická kontrola historického vozidla – tzv. retestace

 • každý rok bude vyhlášen tzv. testační den, který budou uvedeny v ročním plánu akcí MCC Plzeň
 • je samozřejmostí, že majitel historického vozidla se na testační den dostaví i se svým vozidlem (v případě že vlastní více vozidel, tak přijede s jedním a stav ostatních doloží aktuální fotografií – barevnou vytištěnou)
 • kdo se nezúčastní testovacího dne, dopraví vozidlo na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla a zde bude vozidlo zkontrolováno, nebo dle dohody Klubové testační komise a majitele vozidla přijede komise na dohodnuté místo a zde provede kontrolu vozidla. Prodloužení platnosti TP není v tomto případě provedeno na místě, tak jako na testačním dnu, ale prodloužený TP bude zaslán zpět na adresu majitele poštou do 14 dnů.
 • níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (roční re-testace):

Člen MCC Plzeň

300,- Kč – krajská testační komise 250,- Kč – klubová testační komise (MCC) 550,- Kč – Celkem

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena u MCC Plzeň)

300,- Kč – krajská testační komise 500,- Kč – klubová testační komise (MCC) 800,- Kč – Celkem

Nečlen MCC Plzeň (prvotní testace provedena v jiném klubu, nebo v jiném kraji)

600,- Kč – krajská testační komise 700,- Kč – klubová testační komise (MCC) 1300,- Kč Celkem V případě že se TP prodlužuje v termínu mimo testační den, bude k celkovému poplatku za testování připočítáván paušální poplatek 500,- Kč (bez ohledu na počet vozidel) Doklady které je nutné mít sebou na testační den:

 • TP (zelená knížka)
 • vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem. Na protokolu je nutné mimo jiné uvést také Číslo protokolu o testování historického vozidla (tj. prvotní testovaní – číslo začíná 10-XXXX). Pro vozidla o celkové hmotnosti na 7,5 t a vozidla s povolenou konstrukční rychlostí vyšší jak 125 km/hod je nutné 1x za dva roky doložit protokol z STK (tzv. STK na vyžádání)
 • Majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, ale u jiné testační komise, musí doložit originál Protokolu o testování historického vozidla. (Tato podmínka se nevztahuje na vozidla jejichž TP již v minulosti testační komisi MCC Plzeň prodlužovala)
 • Testační komise MCC Plzeň spolu s Krajskou testační komisí a jejím předsedou si vyhrazuje právo odmítnout prodloužení (re-testaci) TP mimo jiné z těchto důvodů

a/ vozidlo zjevně není zpúsobilé silničního provozu (nefunkční brzdy, zjevný únik provozních náplní a PHM, nadměrné vůle v řízení, nefunkční osvětlení, ojeté pneu, poškozená skla a pod.) a nebo jeho stav není v souladu s požadavky na historické vozidlo (barva, stav karosérie, stav interieru, stav čalounění) b/ majitel se dostaví na testační den bez vozidla (pokud tak nebude po předchozí domluvě) a bez aktuílních fotografií (pokud je vlastníkem více vozidle) c/ majitel vozidla odmítne zaplatit požadovaný poplatek (viz výše) d/ majitel nedodá vyplněný Protokol o technické prohlídce vozidla potvrzený opravnou – servisem, nebo popřípadě protokol z STK e/ majitel vozidla, u kterého nebyla provedena prvotní testace u MCC Plzeň, nedoloží originál Protokolu o testování historického vozidla

Protokol o technické prohlídce historického vozidla – tiskopis 2018 ke stažení

Testace historického vozidla – nová testace

Žadatel musí předložit:

 1. Vyplněný a odbornou dílnou potvrzený Protokol o technické prohlídce Dokument ke stažení výše.
 2. Požadované fotografie – Osobní nebo nákladní automobil, motocykl s bočním vozíkem, přívěs, vlek……6x levo-přední + 6x pravo-zadní fotografii 6 x 9 cm. – Motocyklu 6x levostranný pohled+ 6x pravostranný pohled rozměru 6 x 9 cm. (6+6 kusů fotografií je minimální počet, doporučujeme pro jistotu nějaké fotografie navíc).
 3. Peníze dle níže uvedené klubové směrnice
 4. Následující údaje – rok výroby vozidla – jméno majitele – adresa majitele – rodné číslo majitele – druh vozidla (motocykl, osobní auto, nákladní auto, přívěs, návěs……..) – tovární značka a typ – číslo karoserie – typ motoru, pokud není originál původní – ostatní údaje budou získány telefonicky, nebo osobní návštěvou žadatele u Testační komise – pro potřebu registrace Historického vozidla (dále jen HV) je majitel povinen dopravit HV na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla, kde bude provedena prohlídka HV, nebo – dle dohody Klubové testační komise a majitele HV přijede komise na dohodnuté místo a zde provede prohlídku HV. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise – níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele Poplatky za testování (nové registrace): Člen MCCP 1.200,- Kč – krajská testační komise 1.200,- Kč – klubová testační komise (MCCP) ————————————————————— 2400,- Kč Celkem Nečlen MCCP 1.200,- Kč – krajská testační komise 3.000,- Kč – klubová testační komise (MCCP) ————————————————————— 4.200,- Kč Celkem

Klubová testační komise

Libor Matějka – předseda klubové komise a člen krajské testační komise Martin Dlouhý Miroslav Kubeš Rudolf Bayer Kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách v sekci Kontakt