Friendship certificate

Inspection of historic vehicles

Roční technická kontrola historického vozidla - tzv. retestace

- každý rok budou vyhlášeny tzv. testovací dny (hlavní a náhradní), které budou uvedeny v ročním plánu akcí
- kdo se nezúčastní testovacího dne (popř. náhradního), bude moci dopravit vozidlo na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla a zde bude vozidlo zkontrolováno, nebo
- dle dohody Klubové testační komise a majitele vozidla přijede komise na dohodnuté místo a zde provede kontrolu vozidla. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise
níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (roční testace):

Člen MCCP
100,00 Kč ? krajská testační komise
250,00 Kč ? klubová testační komise (MCCP)
-------------------------------------------------------------
350,- Kč Celkem

Nečlen MCCP
100,- Kč ? krajská testační komise
400,- Kč ? klubová testační komise (MCCP)
--------------------------------------------------------------
500,- Kč Celkem

Testace historického vozidla - nová testace

Žadatel musí předložit:

1. Vyplněný a odbornou dílnou potvrzený Protokol o technické prohlídce
Dokument ke stažení zde - Protokol o technické prohlídce historického vozidla
2. Požadované fotografie
- Osobní nebo nákladní automobil, motocykl s bočním vozíkem, přívěs, vlek......6x levo-přední + 6x pravo-zadní fotografii 6 x 9 cm.
- Motocyklu 6x levostranný pohled+ 6x pravostranný pohled rozměru 6 x 9 cm.
(6+6 kusů fotografií je minimální počet, doporučujeme pro jistotu nějaké fotografie navíc).
3. Peníze dle níže uvedené klubové směrnice
4. Následující údaje
- rok výroby vozidla
- jméno majitele
- adresa majitele
- rodné číslo majitele
- druh vozidla (motocykl, osobní auto, nákladní auto, přívěs, návěs........)
- tovární značka a typ
- číslo karoserie
- typ motoru, pokud není originál původní
- ostatní údaje budou získány telefonicky, nebo osobní návštěvou žadatele u Testační komise

- pro potřebu registrace Historického vozidla (dále jen HV) je majitel povinen dopravit HV na domluvené místo v dohodnutý termín mezi Klubovou testační komisí a majitelem vozidla, kde bude provedena prohlídka HV, nebo
- dle dohody Klubové testační komise a majitele HV přijede komise na dohodnuté místo a zde provede prohlídku HV. Majitel vozidla je povinen uhradit náklady na dopravu komise
- níže uvedené poplatky jsou bez rozdílu typu vozidla a počtu registrovaných vozidel na jednoho majitele

Poplatky za testování (nové registrace):

Člen MCCP
1.000,- Kč ? krajská testační komise
1.000,- Kč ? klubová testační komise (MCCP)
---------------------------------------------------------------
2000,- Kč Celkem

Nečlen MCCP
1.000,- Kč ? krajská testační komise
2.500,- Kč ? klubová testační komise (MCCP)
---------------------------------------------------------------
3500,- Kč Celkem

Klubová testační komise

Libor Matějka - předseda klubové komise a člen krajské testační komise
Martin Dlouhý
Miroslav Kubeš
Rudolf Bayer

Kontakty jsou uvedeny na těchto stránkách v sekci Kontakt

2012 © Military Car Club, Plzeň. Vyrobilo studio WEB&DTP. Aktualizace 28. 4. 2015