Smuteční oznámení

Vážení členové Military Car Clubu Plzeň, kamarádi,

S politováním Vám musím oznámit, že dne 2.4.2021 nás navždy opustila starostka obce Dýšina paní Mgr. Václava Kuklíková.

Opustila nás Žena nesmírně statečná, osobnost, která dokázala svůj názor sdělit lidem zpříma do očí a tento názor férově prosazovat. Byla to ona, kdo s naším předsedou Milanem Dlouhým a panem Oldřichem Kuřátkem zachránila a vztyčila sochu generála Pattona v Dýšině a za to ji patří náš velký dík.

Dne 23.4.2021 ve 14 hodin se koná pohřeb paní Kuklíkové. Tímto Vás informuji, že se osobně se svým jeepem zúčastním za náš klub pietního aktu. Myslím, že by bylo důstojné, pokud nám to opatření COVID dovolí se v rámci pravidel COVID na pietním aktu sejít společně s našimi US vozidly a společně na paní Kuklíkovou vzpomenout. Následně se můžeme společně projet.

Budu moc rád, pokud Vás opět uvidím.

V Plzni, dne 9.4.2021

Ruda Bayer

Předseda

Military Car Club Plzeň

    Napsat komentář